FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधि विवरण

Image Designation Section Email Phone Number
विष्णु बहादुर तामाङ (लामा) गाउँपालिका अध्यक्ष गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय bishnublama1@gmail.com 9858390365
पेमा तामाङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय 9858390363
प्रेम बहादुर लामा वडा अध्यक्ष १ नं. वडा कार्यालय 9868253555
डाब्ला लामा वडा अध्यक्ष २ नं. काे वडा कार्यालय 9848309900
छेपाल लामा वडा अध्यक्ष ३ नं. वडा कार्यालय 9868394777
सुनाम हिस्य तामाङ वडा अध्यक्ष ४ नं. वडा कार्यालय 9868327476
साङग्या तामाङ वडा अध्यक्ष ५ नं. वडा कार्यालय 9848328504
पाल्जाेर तामाङ वडा अध्यक्ष ६ नं. वडा कार्यालय 9868311748
दिपा लामा गाउँ कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय 98433153929
लैकु तामाङ गाउँ कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय
पुटी लामा गाउँ कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय
छिरिङयाङकी तामाङ गाउँ कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय
निमा तुण्डुप नेपाली गाउँ कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय
तक्दिर लामा वडा सदस्य १ नं. वडा कार्यालय 9848364181
लाक्पा नुर्वु लामा वडा सदस्य ४ नं. वडा कार्यालय 9841949384