FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

पुटी लामा

Image: 
Section: 
गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय

लैकु तामाङ

Image: 
Section: 
गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय

दिपा लामा

Image: 
फोन: 
98433153929
Section: 
गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय