FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विनियोजन ऐन (आ.व.२०८१।०८२)।

आ.व.२०८१।०८२ 07/15/2024 - 13:45 PDF icon विनियोजन ऐन २०८१.pdf

गाउँपालिकाको निर्णयहरु (आ.व. २०८१।०८२)।

आ.व. २०८१।०८२ 07/15/2024 - 13:42 PDF icon गाउँपालिकाको निर्णयहरु .pdf

कार्यक्षेत्र नितीहरु (आ.व. २०८१।०८२)।

आ.व. २०८१।०८२ 07/15/2024 - 13:34 PDF icon कार्यक्षेत्र नीतिहरु.pdf

आर्थिक ऐन २०८१ ।

आ.व २०८१।०८२ 07/15/2024 - 13:29 PDF icon आर्थिक ऐन २०८१.pdf

कार्यपालिका वैठक

आ व २०८०।०८१ 12/23/2023 - 10:13

मिति २०७८।०३।२६ गतेको कार्यपालिकाकाे बैठकको निर्णय

२०७८।०७९ 08/03/2021 - 14:13 PDF icon बैठक.pdf

मिती २०७५।०३।३१ गते गाउँ सभाका निर्णयहरू

७४/७५ 06/19/2019 - 18:20 PDF icon 2075.03.31nirnaya.pdf

मिती २०७५।०२।३० गते गाउँ सभाका निर्णयहरू

७४/७५ 06/19/2019 - 18:18 PDF icon 2075.02.30 nirnya.pdf

मिती २०७६।०१।१४ गते गाउँ कार्यपालिकाकाे निर्णयहरू

७५/७६ 06/19/2019 - 18:11 PDF icon 2076.01.14 निर्णयहरू.pdf

मिती २०७५।०८।२६ गते गाउँ कार्यपालिकाकाे निर्णयहरू

७५/७६ 06/19/2019 - 18:09 PDF icon 2075.08.26 निर्णयहरू.pdf

Pages