FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारी आवश्यकता । ०७८।०७९ 09/12/2021 - 11:36 PDF icon Image (259).pdf
मिति २०७८।०३।२६ गतेको कार्यपालिकाकाे बैठकको निर्णय २०७८।०७९ 08/03/2021 - 14:13 PDF icon बैठक.pdf
नाम्खा गाउँपालिकाद्धारा प्रकाशित स्थानीय राजपत्र ०७८।०७९ 08/01/2021 - 15:55 PDF icon स्थानीय राजपत्र
कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना ०७८।०७९ 08/01/2021 - 15:38 PDF icon कोटेशन.pdf
योजना सम्झौता सम्बन्धमा । ०७८।०७९ 08/01/2021 - 15:36 PDF icon Image (149).pdf
कार्यक्रम बनाई पेश गर्ने सम्बन्धमा । ०७८।०७९ 08/01/2021 - 13:33 PDF icon कार्यक्रम बनाई पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा । ०७८।०७९ 08/01/2021 - 13:18 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्त्ता सम्बन्धमा ।
सूचिकृत दर्ता गर्नका लागि व्यवसायी फर्मकाे प्रमाण पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना ७७/७८ 07/20/2021 - 13:18 PDF icon सूचना सूचना.pdf
आ‍ व २०७८।०७९ काे वार्षिक बजेट तथा कार्यक्र्म ७७/७८ 07/06/2021 - 15:09 PDF icon https://namkhamun.gov.np/file/budget_final 078/079.pdf
प्राविधिक प्रस्तावना पास भएकाे सम्बन्धी सुचना । ७७/७८ 06/29/2021 - 16:28 PDF icon प्राविधिक प्रस्तावना पास भएको.pdf

Pages