FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब २०७९|०८० को सर्बजनिक सुनुवाईको प्रतिबेदन । आ व २०७९।०८० 04/05/2024 - 16:47 PDF icon CamScanner 04-05-2024 16.26.pdf
आ.ब २०७९|०८० को सर्बजनिक सुनुवाईको प्रतिबेदन । आ व २०७९।०८० 04/05/2024 - 16:41 PDF icon CamScanner 04-05-2024 16.26.pdf
रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना । आ व २०८०।०८१ 04/05/2024 - 15:02 PDF icon CamScanner 04-05-2024 14.57.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ती सम्बन्धि सुचना । आ व २०८०।०८१ 04/05/2024 - 10:31 PDF icon CamScanner 04-05-2024 10.25.pdf
कोटेशन आव्हान सम्बन्धी सुचना । आ व २०८०।०८१ 03/05/2024 - 10:22 PDF icon CamScanner 03-05-2024 09.51.pdf
कोटेशन आव्हान सम्बन्धी सुचना । आ व २०८०।०८१ 03/05/2024 - 10:21 PDF icon CamScanner 03-05-2024 09.52.pdf
हलेसी तुवाचुङ र नाम्खा गाउँपालिकाले जोडे मितेरी साइनो आव २०८०।०८१ 02/25/2024 - 16:39
बोलपत्रका लागि प्रस्ताव अव्हान सम्बन्धमा । २०८०।०८१ 01/30/2024 - 11:49 PDF icon BIds.pdf
नाम्खा गाउँपालिकाको आ.ब.२०७९/०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन(LISA) को अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा आ व २०८०।०८१ 01/16/2024 - 22:08 PDF icon स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मूल्याङकन २०७९।०८०.pdf
दावा लामा 01/10/2024 - 13:59

Pages