FAQs Complain Problems

वडा सदस्य

लाक्पा नुर्वु लामा

Image: 
फोन: 
9841949384
Section: 
४ नं. वडा कार्यालय

तक्दिर लामा

Image: 
फोन: 
9848364181
Section: 
१ नं. वडा कार्यालय