FAQs Complain Problems

वडा सदस्य

तोप्देन लामा

फोन: 
९८६८१२०८१७
Section: 
३ नं. वडा कार्यालय

क्याम्जो लामा

फोन: 
९८६९५९३६५०
Section: 
३नं. वडा कार्यालय