FAQs Complain Problems

वडा अध्यक्ष

पाल्जाेर तामाङ

Image: 
फोन: 
9868311748
Section: 
६ नं. वडा कार्यालय

पाल्जोर लामा

फोन: 
९८४८३३६८१५
Section: 
५ नं. वडा कार्यालय

लातर लामा

फोन: 
९८४८३१८३१५
Section: 
४ नं. वडा कार्यालय

ग्याम्जो लामा

Image: 
फोन: 
९८४१५०३२०६
Section: 
३ नं. वडा कार्यालय

समक्याप लामा

Image: 
फोन: 
९८६८१३६५४३
Section: 
२ नं. काे वडा कार्यालय