FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिकाको इमेल ठेगाना ito.namkhamun@gmail.com रद्द भएको, info@namkhamun.gov.np सर्भर अपडेटका कारण हालको लागि बन्द रहेको हुँदा गाउँपालिकामा आउने सूचना तथा चिठ्ठी पत्रहरु ito.namkhamun123@gmail.com इमेल ठेगानामा पठाईदिन हुन अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: