FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नव वर्ष २०७५ सालकाे उपलध्यमा वैशाख १ गते शभकामना अादानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भयाे ।

आ.ब २०७९|०८० को सर्बजनिक सुनुवाईको प्रतिबेदन ।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ती सम्बन्धि सुचना ।

दस्तावेज: 

कोटेशन आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

कोटेशन आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: