FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नव वर्ष २०७५ सालकाे उपलध्यमा वैशाख १ गते शभकामना अादानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भयाे ।

विधार्थी सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सर्वेक्षण फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

परिपत्र गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

बैठकमा उपस्थित भईदिने वारे।

दस्तावेज: 

इच्छुक उपभोत्ताहरु छनाैट गरी पठाउने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: