FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्रका लागि प्रस्ताव अव्हान सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

ठेक्का न‌ंम्वर संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

अनलाइन शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सूचिकृत दर्ता गर्नका लागि व्यवसायी फर्मकाे प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धी

दस्तावेज: