FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

दस्तावेज: 

बाेलपत्र सुचना सच्चाइएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउ पत्र । बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

सिलबन्दी दरभाउ पत्र । बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र। बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना