FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सूचिकृत दर्ता गर्नका लागि व्यवसायी फर्मकाे प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धी

दस्तावेज: 

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

दस्तावेज: 

बाेलपत्र सुचना सच्चाइएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउ पत्र । बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

सिलबन्दी दरभाउ पत्र । बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना