FAQs Complain Problems

गाउँ सभा बैठकका लागि अावश्यक गणपुरक सङख्या कति रहेकाे छ ?

गाउँ सभा बैठकका लागि ५० प्रतिशत भन्दा बढि सदस्यहरूकाे उपस्थिति अावश्यक रहन्छ ।