FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नव वर्ष २०७५ सालकाे उपलध्यमा वैशाख १ गते शभकामना अादानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भयाे ।

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

बैठकमा उपस्थित हुने बारे ।

दस्तावेज: 

नाम नविकरण सम्बन्धमा

बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

उपस्थिती हुने सम्बन्धमा । (सम्पुर्ण गाउँसभाका सदस्यहरु)

दस्तावेज: