FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अनुगमन प्रतिवेदन फाराम ७५/७६ 07/14/2019 - 12:10 PDF icon अनुगमन प्रतिवेदन फाराम.pdf
सहकारी सस्था दर्ता दरखास्तको फाराम ७५/७६ 04/06/2019 - 17:20 PDF icon सहकारी संस्था दर्ता दरखास्तको फाराम.pdf
करार सेवाको लागि दरखास्त फाराम ७५/७६ 04/06/2019 - 17:19 PDF icon करारको लागि दरखास्त फाराम.pdf
बेराेजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन फारम ७५/७६ 03/17/2019 - 14:21 PDF icon ammended_anusuchi.pdf
KYC Form ७५/७६ 03/17/2019 - 13:43 उपलब्ध छैन
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताकाे लागि दिने दरखास्त फारम ७५/७६ 01/27/2019 - 11:46 PDF icon सामाजिक सुरक्षा अनुसुची ३.pdf
प्रि-पेड माेवाइल टेलिफाेनकाे अवेदन फारम ७५/७६ 01/19/2019 - 16:42 PDF icon prepaid_new.pdf
सम्पत्ति विवरण फाराम ७५/७६ 01/19/2019 - 16:33 PDF icon सम्पत्ति विवरण फाराम.pdf
लाेकसेवा अयाेगकाे दरखास्त फाराम ७४/७५ 01/19/2019 - 16:31 PDF icon लोकसेवा अ्रायोग फाराम.pdf