FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बाेलपत्र सुचना सच्चाइएको सम्बन्धमा । ७६/७७ 06/22/2020 - 13:09 PDF icon IMG_20200622_0001.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी पेश गर्ने सम्बन्धमा । ७६/७७ 06/19/2020 - 12:36 PDF icon 2077.03.03 IMG_20200619_0002.pdf, PDF icon 2077.03.03 IMG_20200619_0003.pdf
सिलबन्दी दरभाउ पत्र । बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ७६/७७ 06/16/2020 - 16:05 PDF icon 2077.03.02 IMG_20200616_0001.pdf, PDF icon 2077.03.02 IMG_20200619_0001.pdf
उपस्थिती हुने सम्बन्धमा । (सम्पुर्ण गाउँसभाका सदस्यहरु) ७६/७७ 06/14/2020 - 15:25 PDF icon IMG_20200614_0002.pdf
उपस्थिती हुने सम्बन्धमा । (सम्पुर्ण कार्यपालिका सदस्यहरु) ७६/७७ 06/14/2020 - 15:22 PDF icon IMG_20200614_0001.pdf
एकिकृत विधालय शैक्षिक सुचना व्यवस्थापन प्रणाली IEMIS अपडेट गर्ने सम्बन्धमा । (सबै विधालयहरु) ७६/७७ 06/10/2020 - 19:22 PDF icon 2077.02.28 IEMIS update.pdf
तथ्याङकहरु पठाइदिने सम्बन्धमा । ( सबै वडा कार्यालयहरु) ७६/७७ 06/05/2020 - 20:10 PDF icon 2077.02.17 IMG_20200605_0003.pdf
आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा । (सबै वडा कार्यालयहरु) ७६/७७ 06/05/2020 - 20:04 PDF icon 2077.02.16 IMG_20200605_0002.pdf
सुचनाद्वारा जानकारी गराउने । (सबै वडा कार्यालयहरु) ७६/७७ 06/05/2020 - 20:01 PDF icon 2077.02.14 IMG_20200605_0001.pdf
वडा नं. २ काे तेस्राे चाैमासिक भत्ता विवरण ७६/७७ 05/22/2020 - 13:29 PDF icon ward2 3rd.pdf

Pages